Јавна Здравствена Установа Универзитетска Клиника за Гинекологија и Акушерство - Скопје  Водњанска 17 1000   Скопје    Република Македонија    


button
             информации     за   пациенти   телефон   00   389   - (0)2   -   3228 - 440